Nincsenek termékek a kosárban.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF hatályos 2021. február hó 13. napjától visszavonásig.

1. Általános adatok, elérhetőségek:

Név: Kecskés Sándor Egyéni Vállalkozó (Kisadózó)

Székhely: 6000 Kecskemét, Szeder u. 13.

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 52037885

Adószám: 68642055-1-23

Nemzetközi adószám: HU68642055

Üzemeltető e-mail címe: info@kecskessandor.hu

Weboldal: https://techblogger.hu

2.      Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a Honlapon érhető el. Az oldalra történő regisztráció és a Szolgáltatás(ok) igénybevételének feltétele, hogy Vásárló az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja azt.

3.      Szerződéskötés

A Szolgáltatásra szerződést érvényesen 18. életévét betöltött természetes személy köthet, aki a Szolgáltatás igénybevétele során fogyasztónak minősül.

A portál használatára irányuló szerződés a Vásárlónak a Honlapon történő regisztrációja során, az ÁSZF megismerését követően, a „Regisztráció” gombra történő kattintással jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között. A Regisztráció véglegesítéséhez az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadás szükséges. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Regisztrációt visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Szerződéskötés során Vásárlónak meg kell adnia teljes nevét, e-mail címét, és az általa használni kívánt jelszavát.

A hozzáférési adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért a Vásárló felelős. Jogosulatlan hozzáférés (vagy annak gyanúja) esetén Vásárló köteles jelszavát megváltoztatni Szolgáltató egyidejű értesítésével.

Vásárlónak lehetősége van a profiljában profilkép feltöltésére. Tilos bármilyen módon sértő, közerkölcsbe ütköző vagy egyébként illegális tevékenységet tartalmazó képet feltölteni. Szolgáltató jogosult az ilyen tartalom egyoldalú törlésére.

Minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja az adott hírlevelet és további kézbesítést.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszer-üzenetekben, valamint a kapcsolatfelvétel céljából küldött üzenetek során a megadott e-mail-re történő válaszlevélben, mivel ezek csak egyszeri üzenetek.

Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson.

A Vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Vásárló által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

4.      Szolgáltatás

Szolgáltató a Honlapon az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. A Szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő internetkapcsolat és számítástechnikai eszköz szükséges.

4.1  Vásárláshoz kötött tartalmak

A vásárláshoz kötött tartalmak segítségével, azok a bejegyzések, videók, útmutatók érhetőek el a Vásárló számára, amelyek csak térítéses formában oszt meg a Szolgáltató.

4.2  Előfizetéses szolgáltatás(ok)

A Szolgáltató által nyújtott Előfizetéses szolgáltatás(ok) hatékony, közvetlenül alkalmazható vállalkozási, marketing, és streamer ismereteket, ezzel kapcsolatos szöveges cikkeket, videókat, hanganyagokat és egyéb segédanyagokat oszt meg a “Szolgáltatás” igénybe vevő tagjaival

A Szolgáltatás célja, hogy a tagok részére segítséget nyújtson a vállalkozás és marketing témakörben.

4.3  Konzultáció

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárló részére személyes, online vagy személyes konzultációra/tanácsadásra.

A biztosított felhasználási engedély a Szolgáltatás és az Anyagok rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre vonatkozik; az engedély nem terjed ki különösen az Anyagok terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére, kölcsönzésére, lízingelésére. Vásárló kizárólag a Szerződésben kifejezetten biztosított felhasználásokra szerez jogosultságot, így a Szolgáltatás keretében jogosult használni az Anyagokat; minden más jogot a Szolgáltató mint ezen jogok jogosultja kifejezetten fenntart. Vásárló nem jogosult a Szoftver vagy az Anyagok másolására (a kifejezetten engedélyezett eseteken túlmenően), visszafejtésére, a forráskód bármilyen visszanyerésére, a Szoftver vagy az Anyagok átdolgozására.

Szolgáltatás díjai, díjfizetés

A honlapon közzétett árak nem tartalmaznak ÁFA-t, mivel a Szolgáltató – Kecskés Sándor E.V. – alanyi adómentes.

A Szolgáltató kisadózó (KATA).

Szolgáltató az 4.1. , 4.2. pontban meghatározott Szolgáltatások díját minden esetben közzéteszi a Honlapon.

Vásárló a Szolgáltatás(ok) díját közvetlen banki átutalással vagy PayPal útján térítheti meg. A fizetés akkor sikeres, ha az összeg a Szolgáltató valamely számláján jóváírásra kerül. A Vásárló kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A szolgáltatási díj megfizetése a Szolgáltatás megrendelését követően azonnal esedékes.

5.      Felelősség

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás, valamint az Anyagok „as is”, illetve „as available” alapúak, így azokat csak saját felelősségére használhatja.

A ki nem zárható felelősség esetein kívül Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használatával összefüggésben felmerült károkért. Így a Szolgáltató az irányadó jog által megengedett mértékig nem felelős bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatáshoz történő hozzáférésének esetleges megszűnéséért vagy megszüntetéséért, az abból eredő károkért. Szolgáltató kifejezetten nem felel a Szolgáltatás során nyújtott tanácsok, valamint a Platformokon elérhető bármely információ felhasználásából és/vagy fel nem használásából származó vagyoni és/vagy nem vagyoni károkért.

Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) a Szolgáltatás maradéktalanul kielégíti az Ön speciális igényeit, a Honlap együttműködésre képes az Ön egyéb szoftvereivel (b) a Honlap, illetve a Szolgáltatás megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) a Szolgáltatás használatával létrejött adatok megbízhatóak és minden esetben pontosak, (d) a Szolgáltatásban vagy a Honlapon esetleg jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről.

A Szellemi termékekben (e-book, segédlet, video-formátum, audio-formátum, blog cikkek, hírlevél stb.) olvasható javaslatok, iránymutatások általános érvényűek, azok felhasználása, avagy eredményessége eltérő lehet konkrét esetekben, így mindenképp javasolt előtte szakemberrel történő egyeztetés és konzultáció szakértőkkel.

A folyamatosan változó jogszabályok miatt a Szellemi termékekben található törvényi hivatkozások (rendeletek, törvények, jogszabályok) és információk időközben változhatnak. A Szolgáltató nem nyújt jogi tanácsadást, ezért minden esetben konzultájon ügyvéddel, jogásszal is.

A Szellemi termékek nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

A Szellemi termékek nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak.

A Honlapon és/vagy a Szellemi termékek során megadott bevételi és jövedelmi adatok csak becslések, amit a Szerző legjobb tudása szerint tett közzé, azonban ezek nem reprezentatív statisztikák és nem nyújtanak semmilyen garanciát. Amennyiben ezen információkra és számadatokra támaszkodik, elfogadja, hogy nem biztos, hogy el is éri ezeket a bevételi és jövedelmi szinteket. Bármely szellemi termékben, a Honlapon megjelenő cikkekben, egyéb segédletekben, ahol bevételi vagy jövedelmi adatok szerepelnek, nem az átlagkeresetet jelentik. Az elérhető jövedelmi és bevételi szint számos tényező függvénye, ezért a Szolgáltató nem ad ígéretet arra vonatkozólag, hogy az ismertetett módszerek Önnél/Vállalkozásánál is működni fognak. Minden Szellemi termék és szolgáltatás kizárólag tájékoztatási jellegű. Minden esetben járjon el körültekintően, kérdezzen meg más szakembert, könyvelőt és ügyvédet mielőtt bármilyen adatot, információt felhasznál.

A Szellemi termékekben és Konzultáció során átadott információ, tájékoztatás nem teljeskörű!

Az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató nem felelős az üzleti döntésekért és az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett eredményekért. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

A honlapon, Szellemi termékekben, Konzultáción bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások/termékek gyártóival.

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek bármely általa nyújtott vagy forgalmazott Szolgáltatás megvalósítása közben, vagy a megvalósításra való törekvés közben keletkezett, a legteljesebb mértékben kizárja.

Vásárló a Szolgáltatás során kapott információkat kizárólag saját felelősségére használhatja fel

6.      Fogyasztói jogok

6.1. Elállási és felmondási jog

Vásárló az elállási jogát a Szolgáltatóhoz intézett erről szóló egyértelmű nyilatkozat útján – a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően – a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben, a szerződés megkötésétől számított 14 napig gyakorolhatja. Vásárló az elállását a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat igénybevételével is gyakorolhatja.

Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontja alapján nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a teljesítést a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási/felmondási jogát elveszíti.

A Vásárló azon cselekménye, hogy a regisztrációs folyamatot teljesíti és a Szolgáltatás(ok) díját Szolgáltató részére megfizeti, és ezzel a Szolgáltatáshoz hozzáfér a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, az a Szolgáltatás nyújtásának kifejezett, Vásárló előzetes beleegyezésével történő megkezdésének minősül.

6.2. Panaszkezelés

Amennyiben bármilyen panasz merül fel a Szolgáltatással kapcsolatban, elküldheti panaszát postai úton a Szolgáltató székhelyére vagy e-mailben az info@techblogger.hu címre.

A panasz kivizsgálását követően, a vizsgálat eredményéről 30 napon belül értesítésre kerül.

Amennyiben nincs megelégedve az eredménnyel, jogában áll a következő testülethez fordulni: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4

6.3. Kellékszavatosság, jótállás

6.3.1. Kellékszavatosság

Ezen feltételek alapján, Szolgáltató kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért.

Kellékszavatossági igénye alapján Vásárló a választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a lenti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A kijavítást vagy kicserélést – a szolgáltatás tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.  A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

A szolgáltatásnak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A jelen szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3.2. Jótállás

Szolgáltató nem biztosít, továbbá jogszabály alapján sem köteles jótállást biztosítani.

7.      Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a Honlapon megjelenített összes tartalomnak, illetve a Szolgáltatás Holnapon keresztül történő nyújtása során elérhetővé tett bármilyen szerzői joggal védett műnek vagy egyéb szellemi tulajdonnak (ideértve többet között az összes videót, grafikát és más anyagot, az elrendezést, a weboldal felületének szerkezetét, a használt szoftvereket és egyéb megoldásokat, ötleteket és megvalósításokat). Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltatás védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására a kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult.

Minden védjegy (márkanév, logó stb.) a Szolgáltató tulajdonát képezik. Sem a regisztráció, sem a Honlap használata, sem az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít a Vásárló számára bármilyen jogot a Szolgáltató kereskedelmi nevének vagy védjegyeinek használatára vagy hasznosítására.

A techblogger.hu domain és az alatta található információk, adatok és megoldások (továbbiakban: Honlap) Kecskés Sándor (továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelemben részesülnek, különös tekintettel a következők: a honlap szövege, szófordulatai, címsorai, letölthető cikkei és dokumentumai, megvásárolható termékei és szolgáltatásai, blog bejegyzései, grafikák, szimbólumok, megoldások, média és egyéb anyagok (továbbiakban: Szellemi termékek).

A Honlap és a Szellemi termékek tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a Szerző előzetesen (a megjelenés előtt) adott írásos beleegyezésével engedélyezett.

A Honlap és a Szellemi termékek nem módosíthatók, valamint nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más származékos szellemi termék, illetve más szellemi termékkel nem kapcsolhatók össze.

A Honlap tartalma és a Szellemi termékek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

Szigorúan tilos a Szellemi termékeket fájlmegosztó weboldalakra, portálokra, fórumokra és közösségi oldalakra feltölteni.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://techblogger.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az oldal felhasználója, Szolgáltatás megrendelője felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ha máshol megjelenik a Szerző által publikált cikk, tanulmány, egyéb szellemi termék egészben vagy részletekben, minden esetben előzetes egyeztetés szükséges, melynek során áttekintésre kerül a publikáció előtt a szerkesztett anyag.

Minden esetben szükséges megjelentetni a forrást az alábbi formába:

“Forrás: Szerző Neve/Domain címe”

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Szerző írásos engedélye szükséges. A Szerző fenntartja az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is.

Jogosulatlan felhasználása esetén a Szerző jogok védelmében, és a jogsértés megállapítása céljából bírósági és/vagy hatósági eljárást kezdeményez. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítás kerül alkalmazásra, amely közokiratnak minősül. A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, a szerző írásbeli hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000,-Ft másolt, felhasznált oldalanként.

8.      A szerződés módosítása és megszüntetése

Szolgáltató bármikor módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az ÁSZF módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást holnapján közzéteszi. Vásárló elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után tovább használja a Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

A szerződés annak Vásárló vagy Szolgáltató általi felmondásáig marad hatályban. A szerződés és az az alapján biztosított felhasználási engedély továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha Vásárló nem tartja be a szerződés és felhasználási engedély feltételeit. A szerződés, illetve a felhasználási engedély megszűnésekor Vásárló köteles felhagyni a Szolgáltatás és az Anyagok használatával, és eltávolítani az Anyagok minden egyes példányát vagy azok bármely tárolt részét.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás kivezetéséről döntsön, annak nyújtásával bármikor felhagyjon, azt korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembevételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.

9.      Konzultáció lemondási feltételek

A 4.3. pontban meghatározott személyes, online vagy telefonos konzultáció/tanácsadás esetén, legkésőbb az írásban visszaigazolásra került konzultációs időpont előtti 2. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési szándékát írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja 15 napon belül az előzetesen befizetett díjat. Amennyiben a lemondás később történik a Megrendelő, a befizetett díjat elveszíti, visszatérítésére nincs lehetőség.

10.  Technikai feltételek a digitális anyag használhatóságához

A megvásárolt termékekről saját célú másolatot készíthet. Tilos azonban a másolatok terjesztése, értékesítése vagy bármilyen formában történő átadása és feldolgozása különösen profitszerzés céljából, tilos harmadik személy részére történő továbbítása.

A digitális termékek megtekintéséhez az alábbi szoftverekre lehet szükség:

Internet böngésző (például az ingyenesen letölthető Google Chrome, Firefox stb.)

PDF fájlformátumra alkalmas olvasó szoftver (például az ingyenesen letölthető Adobe Reader)

Média lejátszó (pl. Windows beépített lejátszója a Media Player)

11. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai

A weboldal tárhelyszolgáltatója a C-Host Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29. adószám: 23358005-2-43, email címe: info@nethely.hu.

12. Vegyes rendelkezések

A felek által kötött szerződés(ek)re a magyar jog irányadó és a szerződés a magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik. A szerződéskötés nyelve magyar.

A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, illetve utóbb nem lesz hozzáférhető Vásárló által. Szolgáltató nem rendelkezik a működésére vonatkozó magatartási kódexszel.

A szerződés megkötése előtt, a hibásan megadott Vásárlói adatok kijavítását Szolgáltató a Honlapon, a regisztrációs felületen biztosítja.

Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.

Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.

A Szolgáltató fenntartja magának a weboldalakon és a Szellemi termékekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ennek értelmében nem garantált a Honlap és a Szellemi termékek és azon megtalálható adatok és információk naprakészsége, aktualitása, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Szellemi termékek relevánsak lennének, viszont a Szerző a legjobb tudásának megfelelően törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

13. Vis Maior

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, a Vásárló nem jogosult kártérítésre.

14. Záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Üdvözlünk újra!

Jelentkezz be a fiókodba

Új jelszó igénylése

Kérjük add meg a felhasználóneved vagy email címed az új jelszó igényléséhez

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?