Nincsenek termékek a kosárban.

Adatkezelési tájékoztató

1. A nyilatkozat célja

1.1  Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Kecskés Sándor E.V. által a https://techblogger.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldalon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

1.2 Adatkezelésünkre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, Rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Kecskés Sándor Egyéni Vállalkozó
Székhely: 6000 Kecskemét, Szeder u. 13.
Telefonszám: +36-30/9599153
E-mail-cím: info@kecskessandor.hu

3. Adatvédelmi tisztviselő

Minden adatvédelemmel kapcsolatos kérdésben Kecskés Sándor, mint Egyéni Vállalkozó-t kell keresni az info@kecskessandor.hu E-mail-címen.

4. Alapelvek

A Kecskés Sándor E.V. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Kecskés Sándor E.V. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Kecskés Sándor E.V. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Kecskés Sándor E.V. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

5. A kezelt személyes adatok köre, jogalapja

5.1 A hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapjánnév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, átkattintás dátuma, kattintott link, levélmegnyitás dátuma, megnyitott levél, IP Cím (titkosított)Értesítés új bejegyzésekről, termékekről, szolgáltatásokról, kampányokról, akciókról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartásLeiratkozásig/ a hozzájárulás visszavonásáig. Inaktív fiók esetén az adatokat az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 5 év elteltével Adatkezelő törliA hírlevélre kifejezetten feliratkozó személy

Minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a feliratkozó automatikusan leállíthatja az adott hírlevelet és további kézbesítést.

5.2 Az Online Marketing és Stratégia tanácsadás megkeresések

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapjánonline formon megadott név, e-mail cím, Twitch elérhetőség, YouTube elérhetőség, Facebook elérhetőség, Instagram elérhetőség, Weboldal elérhetőség, Tanácsadás fajtája, ÜzenetA megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, ügyfélelégedettségi felmérések végzése és azok elemzése, ügyféltájékoztatásAz adatközléstől számított legfeljebb 5 év, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.Az online formon keresztül közlő személyek

5.3 Kapcsolat

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapjánonline formon megadott név, e-mail cím, ÜzenetA megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, ügyfélelégedettségi felmérések végzése és azok elemzése, ügyféltájékoztatásAz adatközléstől számított legfeljebb 5 év, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.Az online formon keresztül közlő személyek

5.4 Számítógépes segítségnyújtás

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapjánonline formon megadott név, e-mail cím, telefonszám, segítségkérés formája, üzenet, hibaelhárítás fontosságaA megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, ügyfélelégedettségi felmérések végzése és azok elemzése, ügyféltájékoztatásAz adatközléstől számított legfeljebb 5 év, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.Az online formon keresztül közlő személyek

5.5 Regisztráció

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapjánnév, e-mail cím, telefonszám, életkor (opcionális), jelszóA szolgáltatás használatának biztosítása, ügyfelek rendszeres tájékoztatása a szolgáltatás használatával kapcsolatban, valamint az ügyfeleknek a szolgáltatás használatra vonatkozó véleményének megismerése.A felhasználói fiók törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig. Inaktív fiók esetén az adatokat az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év elteltével Adatkezelő törli.Aki ingyenes vagy fizetős fiókot regisztrál magának a techblogger.hu weboldalon.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.6 Felhasználói fiók szerkesztése

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapjánnév, e-mail cím, telefonszám, életkor (opcionális), fénykép feltöltése, saját érdeklődési kör meghatározása, jelszóAz érintettek pontos adatainak kezelése, kiszolgálása.A felhasználói fiók törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig. Inaktív fiók esetén az adatokat az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év elteltével Adatkezelő törli.Aki ingyenes vagy fizetős fiókot regisztrált magának a techblogger.hu weboldalon.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.7 Weboldalon keresztül történő rendelés leadása

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Szerződése teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapjánnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, utca, házszámA szolgáltatás használatának biztosítása. A megrendelés felvétele, a megrendelés visszaigazolása.A Ptk. szerinti általános elévülési határidő, 5 év, elteltét követően kerül sor a törlésre.A weboldalon keresztül rendelést leadó személyek.

A fizetés lebonyolítását követően a megrendelés sikeresnek tekinthető.

A fizetés lebonyolítása megvalósulhat közvetlen banki utaláson, vagy PayPal-on keresztül. A fizetés során igénybe vett Szolgáltatók (bank, PayPal) önálló adatkezelőként vesznek részt a fizetési folyamat lebonyolításában. A Szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatos további információkért kapcsolatban, kérjük keresse fel az adott bank honlapját.

A PayPal adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

5.8 Számlázás

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Szerződése teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapjánnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, utca, házszámA szolgáltatás használatának biztosítása. A megrendelés felvétele, a megrendelés visszaigazolása.A kiállítás időpontjától számított 8 évig.A weboldalon keresztül rendelést leadó személyek.

5.9 Felmondási jog gyakorlás és elállás

JogalapKezelt személyes adatokAz adatkezelés céljaIdőtartamaKit érint pontosan
Szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés alapjánnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, utca, házszámA vásárlói igény kielégítése, a szolgáltatási díj visszatérítése.A Ptk. szerinti általános elévülési határidő (5 év) elteltét követően kerül sor a törlésre.A weboldalon keresztül sikeres rendelést leadó személyek.

Az Érintett elállási jogát az Adatkezelőhöz intézett erről szóló egyértelmű nyilatkozat útján – a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően – az Adatkezelő info@techblogger.hu e-mail címére küldött üzenetben, a szerződés megkötésétől számított 14 napig gyakorolhatja az ÁSZF 6.1. pontja alapján.

5.10 Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

6. Sütik (Cookie-k)

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.techblogger.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Google Analytics

A techblogger.hu a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, ip cím, pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Ön elutasíthatja a sütik használatát. Ön megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét). Ehhez töltse le és telepítse a következő linken található beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Elérhetőségük: https://www.google.com/analytics/

Google Adsense

A techblogger.hu a weboldalán alkalmazza a Google Adsense, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Adsense, mint hirdetéskiszolgáló van jelen az oldalon, amelynek segítségével az üzemeltető, bevételi forráshoz juthat. Google Adsense adatvédelmi tájékoztatójának linkje.

Hotjar

A Weboldal a Google szolgáltatásain kívül a Hotjar elemző szolgáltatását is használja: Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar elemzése révén a Weboldalon lehetőségünk van a látogatóink szokásainak (pl.: mennyi időt töltenek bizonyos aloldalakon, milyen linkekre kattintanak stb.) megismerésére és kiértékelése. A funkció működése során a Weboldalon tett látogatásról gyűjtött információk továbbításra kerülnek Hotjar Írországban található szervereire, ahol ezeket a Hotjar tárolja.
Az alábbi információkat lehet az Ön készülékével és böngészőjével rögzíteni:

 • A felhasználó készülékének IP-címe (gyűjtve és anonim formátumban tárolva)
  • A felhasználó készülékének képernyőmérete
  • A felhasználó készülékének típusa és az általa használt böngésző fajtája
  • A felhasználó tartózkodási helye (csak az ország)

Hotjar segítségével a Weboldalon tett látogatás és annak használata elemzésre kerül, melyről külön jelentés készül. E funkció működése során a Hotjar harmadik felek, mint például a Google Analytics és Optimizely szolgáltatásait is igénybe veszi. Az adattovábbítás révén említett harmadik felek tárolhatják azon információkat, amelyeket a felhasználó böngészője a Weboldal megtekintése során küld (pl.: sütiket, IP ajánlatkéréseket stb.). A Hotjar által használt sütik eltérő ideig nem törlődnek, bizonyos sütik az aktuális látogatás követően automatikusan törlődnek, de léteznek olyanok is, amelyek akár 365 napig is megmaradnak.

Amennyiben a Hotjar által végzett adatnaplózást le kívánja tiltani, kérjük látogasson el az alábbi oldalra: https://www.hotjar.com/opt-out.

A Hotjar adatvédelmi szerződését itt (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) találja.

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Amennyiben nem kíván részt venni a nyomon követési folyamatban, elutasíthatja, hogy a rendszer az ehhez szükséges sütit elhelyezze – például beállíthatja a böngészőjét, hogy az ne engedélyezze sütik automatikus elhelyezését. A konverziós sütik elhelyezését úgy is megakadályozhatja, hogy a böngészőjében beállítja a „googleadservices.com” domain-ről származó sütik blokkolását. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.

Bármely „sütit” tehát a Felhasználó bármikor képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) is használnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

Facebook Pixel

A jelen honlap a Facebook szociális háló „FacebookPixel”-jét használja a következő célok érdekében:

Facebook (weboldal) CustomAudiences

A Facebook Pixelt remarketing célokra használjuk annak érdekében, hogy 180 napon belül újra felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi nekünk, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket jelentessünk meg a weboldal felhasználói számára („FacebookHirdetések”), amikor a Facebook közösségi hálót vagy egyéb olyan honlapokat látogatnak, amelyek szintén használják ezt az eszközt. Ily módon azt az érdeket követjük, hogy az Ön számára érdekes hirdetéseket jelentessünk meg azért, hogy a weboldalunkat, illetve az ajánlatainkat érdekesebbé tegyük az Ön számára.

Facebookkonverzió

A Facebook Pixelt arra a célra is használjuk, hogy biztosítsuk azt, hogy a mi Facebook Hirdetéseink egyeznek a felhasználók lehetséges érdeklődésével és nem zavaróak. AFacebook Pixel segítségével követni tudjuk a FacebookHirdetések hatékonyságát statisztikai és marketing kutatási célokra úgy, hogy látjuk, hogy a felhasználók vissza lettek-e irányítva a weboldalunkra miután rákattintottak egy Facebookhirdetésre (ún. „konverzió”). Az alkalmazott marketing eszközöknek köszönhetően azÖn böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel, amint az engedélyköteles cookie-k használatához hozzájárult.AFacebookPixel ilyen integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Ön az Interneten való jelenlétünk megfelelő weboldalát felhívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatását a fiókjához. Az ilyen adatok Facebook általi adatkezelése a Facebook adatvédelmi tájékoztatója keretében történik. A Facebook Pixelre vonatkozó különleges információt és részleteket, illetve a Facebook Pixel funkcionalitásait is megtalálhatja a Facebooksúgó központjában.

A “Facebook Custom Audiences” funkció kikapcsolható a Cookie Beállításokban és bejelentkezett felhasználóknak a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_címen. Használt cookie-k: C típus. További információkért lásd a Cookie-k című fejezetet. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása).

Közös Adatkezelők:

Ebben a folyamatban közösen vagyunk felelősek az adatok összegyűjtéséért és továbbításáért a FacebookIrelandLtd-vel (4 Grand CanalSquare, Grand CanalHarbour, Dublin 2, Ireland; „Facebook”). Ez a következő célokra vonatkozik:

• Az egyéniesített vagy hozzáillő hirdetések megalkotása és optimalizálása

• Kereskedelmi és tranzakcióhoz kapcsolódó üzenetek kézbesítése (pl. Messenger útján)

Így a következő folyamatokra nem vonatkozik a közös adatkezelés:

• Az adatok összegyűjtését és továbbítását követő folyamatok kizárólag a Facebook felelőssége alá tartoznak.

• A jelentések és elemzések összesített és anonimizált formában történő készítését Adatkezelőként végezzük, így ez a mi kizárólagos felelősségünk.

A közös adatkezelésre megfelelő megállapodást kötöttünk a Facebookkal, amit itt lehet elérni: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ez a megállapodás meghatározza a közös adatkezelésre tekintettel a GDPR szerint teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos megfelelő felelősségi köröket.

Az Adatkezelő és a Facebook adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei itt találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy.

Megállapodást kötöttünk a Facebookkal, hogy a Facebookot kapcsolattartási pontként lehet használni az érintetti jogok gyakorlása céljaira (ld. 1.3. pontot). Ennek a sérelme nélkül az Érintettek jogaira vonatkozó joghatóság nincs korlátozva.

Itt található további információ arra, hogy a Facebook hogyan kezeli a személyes adatokat, ideértve a jogalapot is, illetve további információ az érintettek jogairól: https://www.facebook.com/about/privacy. Mi az adatokat a közös jogkezelés keretében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) továbbítjuk.

Az adatbiztonsági feltételekre vonatkozó információ itt található: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, az általános adatvédelmi kikötéseken alapuló adatkezelésre vonatkozó információ pedig itt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

További leiratkozási útmutatót és információkat a sütikről (cookie-król) a Süti szabályzat oldalunkon ér el.

6.1 Más honlapról származó beágyazott tartalmak

 A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

7. Adatfeldolgozók igénybevétele

A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai (megbízottjai) férhetnek hozzá feladataik ellátása során. A jelen tájékoztatóban megjelölt gazdasági társaságokhoz csak a feladatuk ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adatot továbbítjuk. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat (például ha bírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki az adatokat).

CégnévElérhetőségTevékenység
C-Host Kft.1115 Budapest, Halmi u. 29.Szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.
Facebook Inc.1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025Marketing, Remarketing, Analitika
Varga Imre E.V.Rákóczi út 24, Ballószög, 6035Könyvelés

8. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Kecskés Sándor E.V. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Kecskés Sándor E.V. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kecskés Sándor E.V. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 •  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 •  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az érintett kérésére a Kecskés Sándor E.V. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett e fejezetben felsorolt jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8.12 Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens valószínűsíthetően kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. Amennyiben az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az adott incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről.

8.13 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Kecskés Sándor E.V. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

9. Komment szabályok

2018. május 29. napjától tilos az alábbi tartalmú hozzászólások (kommentek) elhelyezése az oldalon megjelenő cikkek alatti kommentfelületen:

 • személyeskedő, agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas megnyilvánulások
 • gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, ideértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólásokat is
 • jogsértő tartalmú hozzászólások
 • szexuális tartalmú hozzászólás, ideértve kép- vagy videofelvételt is
 • erőszakos tartalmú megnyilvánulások, ideértve kép-vagy videofelvételt is
 • más személyre vonatkozó személyes adatot tartalmazó hozzászólás
 • visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás
 • számítógépes vírusra irányító linket vagy a vírust tartalmazó hozzászólás vagy bármilyen egyéb, a számítástechnikai eszközben kárt okozni képes tartalmú hozzászólás
 • olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik személynek joga áll fenn
 • nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás, ideértve a más weboldalt népszerűsítő hozzászólásokat is
 • spamet tartalmazó hozzászólás, ugyanazon hozzászólás többszöri ismétlése (akár különböző cikkek alatt is)
 • más személyazonosságával, képmásával való visszaélést megvalósító megnyilvánulások
 • képek, illetve egyéb csatolmányok megosztása

A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.

Az Adatkezelő – vagy az erre általa kijelölt személy – a WordPress rendszeren belül, a rendszer által kínált eszközökkel moderálást végez: a szabályoknak nem megfelelő hozzászólások megjelenését megakadályozza, vagy a már megjelent ilyen hozzászólásokat törli. A moderáció részeként, az ellenőrizendő tartalom-mennyiség kezelhetővé tétele érdekében jogosult egyes hozzászólóknak a kommentjeik gyors, akár előzetes moderáció nélküli megjelenítését lehetővé tevő jogosítványt adni vagy korábban adott ilyen jogosítványt visszavonni a WordPress rendszeren belül.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármely kommentet/hozzászólást, amely megítélése szerint nem felel meg a fenti moderációs elveknek, ne engedjen a techblogger.hu felületein megjelenni, valamint, hogy bármely már megjelenített hozzászólást indoklás nélkül eltávolítson. Az Adatkezelő úgy is határozhat, hogy a szabályokat be nem tartó kommentelő a továbbiakban nem kommentelhet az oldalon.

Adatkezelő a kommentelő adatait (felhasználónevét, email címét) kizárólag a WordPress kommentkezelő-rendszerben kezeli, a techblogger.hu által meghatározott szabályok szerint és nem használja fel marketingcélú megkeresésekre, kivéve, ha a felhasználó engedélyezi azt.

Amennyiben bármely Felhasználónak kérdése van, vagy olyan kommentet lát, ami véleménye szerint nem felel meg a szabályoknak, azt az info@techblogger.hu email címen tudja Adatkezelőnek ill. megbízottjának jelezni.

Kelt: 2021.02.13.

Üdvözlünk újra!

Jelentkezz be a fiókodba

Új jelszó igénylése

Kérjük add meg a felhasználóneved vagy email címed az új jelszó igényléséhez

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?